สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__32366615

Travel Link จับมือ TCEB จัดการข้อมูลในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) 

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยคณะทำงานโครงการ Travel Link ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น (Focus Group) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ ในการนำไปปรับใช้จัดทำแผนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยข้อมูลที่ทันสมัย โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกว่า 20 แห่ง ทั้งบริษัทผู้จัดงานเมกะอีเวนต์ บริษัทผู้จัดงานประชุมมืออาชีพ บริษัทผู้รับบริหารและจัดงานแสดงสินค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์  ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงานและบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Travel Link ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลข้อมูลการด้านการท่องเที่ยวและนำมาวิเคราะห์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำโมเดล หรือแดชบอร์ด เพื่อให้ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปวางแผนกลยุทธได้อย่างเป็นระบบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอแนวทางการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูล ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับศักยภาพการรองรับการจัดงาน และการเปลี่ยนแปลงของตลาดไมซ์ในอนาคต 

ทั้งนี้บทบาทสำคัญของโครงการ Travel Link ในการร่วมมือนี้ คือ การวิเคราะห์ จัดการข้อมูล เพื่อตอบโจทย์ และจัดทำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำข้อมูลไปใช้เพื่อเกิดการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลจากรัฐและเอกชนได้อย่างเต็มที่ 

Share this post