สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

387103601_637635625180314_5477953735300647539_n

ทีม Health Link เข้ารับรางวัลในงาน Thailand OpenGov Leadership Forum 2023

โครงการ Health Link ภายใต้ความดูแลของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) Government Big Data Institute – GBDi และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) depa Thailand ได้รับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand OpenGov Leadership Forum 2023 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 โดยมี รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ นางนภัสวันต์ พสุทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจข้อมูลขนาดใหญ่ และนายเบญจ์ รักตันติโชค ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นคณะผู้แทนเข้ารับรางวัลครั้งนี้

🌟 Health Link เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาล อำนวยความสะดวกให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่ให้ความยินยอมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ประกอบการวินิจฉัยและรักษาพยาบาล ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและเชื่อมโยงข้อมูลแล้วมากกว่า 250 แห่ง จากหลากหลายสังกัดทั่วประเทศ เช่น โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ
.
🏆 รางวัล Recognition of Excellence Award เป็นรางวัลที่ OpenGov Asia มอบให้แก่หน่วยงานที่มีความคิดริเริ่มในการออกแบบโครงการเพื่อบริการช่วยเหลือประชาชน ผู้แสวงหาความรู้ ผู้ต้องการบริการสุขภาพ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยรางวัลนี้มุ่งเน้นสนับสนุนภาครัฐ การศึกษา การดูแลสุขภาพ และอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน (FSI)
.
Health Link มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติและการยกย่องจาก OpenGov Asia โดยทีมงานกำลังพลคนรุ่นใหม่ มุ่งหวังใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ พร้อมส่งเสริมกิจกรรมและโครงการเพื่อสนับสนุนการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ
.

Share this post