สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

361631059_586258467012269_553037114405514793_n (1)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) ภายใต้ชื่อเดิม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา


26 กรกฎาคม 2566, บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) – นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี คุณวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมลงนามและถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง#รัชกาลที่10 #ถวายสัตย์ปฏิญาณ
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา #bdi #bigdata #GBDi #depa 

Share this post