สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

366338486_594534419518007_854263356563974969_n

BDI ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) ชื่อเดิม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖, ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) นำโดย นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ นำทีมผู้บริหาร เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) พร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

Share this post