สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

image-25670304-043935-474591b6

Travel Link ลงพื้นที่ สมุย และพังงา รวบรวมข้อมูลเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

โครงการ Travel link ภายใต้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดการประชุมกลุ่มย่อยและการสัมภาษณ์เชิงลึกกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับมาใช้ในการรวบรวมและบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบแดชบอร์ด และอินโฟกราฟิก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ และตอบรับนโยบายของภาครัฐที่ตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub) โดยนำเทคโนโลยีและข้อมูลของทั้งภาครัฐและเอกชนมาใช้ประโยชน์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

สำหรับการลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 นั้น มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ณ เทศบาลนครเกาะสมุย กว่า 20 ท่าน จากหน่วยงานกว่า 16 หน่วยงาน อาทิ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย บริษัท ลมหลักคีรินทร์ไฮสปีดเฟอร์รี่ จำกัด เป็นต้น และการลงพื้นที่จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเทพทาโร ศาลากลางจังหวัดพังงา กว่า 32 ท่าน จาก 21 หน่วยงาน อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เป็นต้น

Share this post