สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

385445397_634887258788484_1790759785189406255_n

Health Link ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2023 (TICTA 2023) ภายใต้แนวคิด “Empowering Lives Through Technology”

โครงการ Heath Link ภายใต้ความดูแลของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) (เดิม – สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ Government Big Data Institute (GBDi)) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาล เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการรักษาพยาบาล ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วม Health Link แล้วมากกว่า 200 แห่ง จากหลายสังกัด เช่น โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ โครงการ Heath Link ภายใต้ความดูแลของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) (เดิม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) หรือ Government Big Data Institute (GBDi)) เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาล เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการรักษาพยาบาล ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่เข้าร่วม Health Link แล้วมากกว่า 200 แห่ง จากหลายสังกัด เช่น โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน ฯลฯ

ล่าสุด Health Link ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2023 (TICTA 2023) ภายใต้แนวคิด “Empowering Lives Through Technology” ณ ห้องประชุม บริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยมี คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งโครงการ Health Link ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในหมวด Public Sector and Government โดยมี รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ นายเบญจ์ รักตันติโชค ผู้จัดการโครงการด้านเทคนิค และนางสาวณัฐพัชร์ เศรษฐเสถียร หัวหน้าทีมเทคนิคของ Health Link เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

โครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2023 (TICTA 2023) เป็นโครงการที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ACTI) ได้จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ และยังผลักดันให้ผู้ประกอบการเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
📲สมัครเฮลท์ลิงก์กันเถอะ ง่ายมาก ๆ ต่อไปเวลาเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน จะอยู่ที่ไหนก็เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เชื่อมข้อมูลไว้ได้ทุกที่ รักษาได้ทันทีไม่ต้องรอขอข้อมูลจากโรงพยาบาลเดิม ดูขั้นตอนการสมัครที่นี่ https://bit.ly/3VyBt5U

Share this post