สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของไฮเปอร์พารามิเตอร์ (Sensitivity Analysis of Hyperparameters)

Dec 29, 2021

ทุกคนพอจะรู้กันอยู่แล้วว่าในการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) จะประกอบไปด้วย 5 งานหลัก ๆ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูล (Data Aggregation), การประมวลผลข้อมูล (Data Preprocessing), การฝึกฝนโมเดล (Training), การทดสอบโมเดล (Testing) และ การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล (Improving) ซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพของโมเดล คือการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ (Hyperparameter Tuning) (อ่านเพิ่มเติมได้ในบทความนี้ Link) ซึ่งไฮเปอร์พารามิเตอร์ก็คือตัวควบคุมกระบวนการเรียนรู้ของโมเดลนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์อาจใช้เวลานานรวมถึงต้องใช้ทรัพยากรในการคำนวณที่มาก และสิ่งที่เลวร้ายที่สุด คือเมื่อปรับเสร็จแล้วอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเลย ถึงตรงนี้ก็อาจสงสัยแล้วว่าบางทีทำไมผลลัพธ์ถึงไม่ดีขึ้นเลย ซึ่ง 1 ในเหตุผลหลัก ๆ คือไฮเปอร์พารามิเตอร์ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อประสิทธิภาพของโมเดล จึงทำให้ต่อให้เราปรับกี่ครั้งก็ตามก็ไม่มีทางที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

แล้วเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรละว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เราใช้นั้นมีนัยสำคัญทางสถิติต่อประสิทธิภาพของโมเดลหรือไม่ วิธีการที่เราจะมาแนะนำกันในบทความนี้ก็คือ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความหนักแน่นหรือความเสถียรของผลลัพธ์จากการทำการทดลอง โดยจะทดสอบจากการเปลี่ยนแปลงค่าบางอย่างในการศึกษานั้น ๆ เพื่อหาว่าการเปลี่ยนค่านั้น ๆ มีผลกระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายหรือไม่ ซึ่งวิธีนี้จะถือเป็นทางออกที่จะช่วยให้เราสามารถทราบถึงนัยสำคัญทางสถิติของไฮเปอร์พารามิเตอร์ได้ หากเราทราบถึงนัยสำคัญทางสถิติของไฮเปอร์พารามิเตอร์ก่อน เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลาที่จะ นำไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติมาทำการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ และเราจะทำการคัดเอาเฉพาะไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่สำคัญเท่านั้นมาใช้

ถึงตรงนี้ทุกคนก็คงจะเห็นถึงความสำคัญในการใช้วิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) แล้วใช่มั้ยครับ ต่อไปเราจะพูดถึงวิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว ที่เป็นที่รู้จักกันดี 2 วิธีคือ

1. การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้ง (One-at-a-time)

วิธีนี้จะทำการเปลี่ยนค่าของไฮเปอร์พารามิเตอร์ 1 ตัวที่เรากำหนดไปเรื่อย ๆ โดยที่ไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวอื่น ๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป้าหมายหลักของการใช้วิธีการนี้ ก็เพื่อต้องการที่จะทดสอบว่า ไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เราเลือกนั้นพอมีการเปลี่ยนแปลงค่าไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ ซึ่งถ้าหากประสิทธิภาพของโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะหมายความว่า ไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวนั้น เหมาะสมที่จะนำไปใช้ต่อในการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ เรามาดูตัวอย่างสัก 1 ตัวอย่างกันนะครับ ตารางด้านล่างนี้จะประกอบไปด้วย ไฮเปอร์พารามิเตอร์ ทั้ง 4 ตัวของโมเดลการสุ่มป่าไม้ (Random Forest) จากตารางจะสังเกตได้ว่าจะมีเพียง max depth เท่านั้นที่ทำการเปลี่ยนค่าไปเรื่อย ๆ ทีละ 5 จนถึง 50 โดยที่ไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวอื่น ๆ ยังคงที่ค่าเอาไว้ ซึ่งหากการเปลี่ยนค่าของ max depth ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโมเดลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จะหมายความว่า max depth เหมาะสมสำหรับใช้ในการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์

n-estimatormax depthmin sample leafmin sample split
2005510
200 10510
200 155 10
200 205 10
200 255 10
200 305 10
200 355 10
200 405 10
200 455 10
200 505 10
ตารางที่ 1 ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้ง โดยใช้ไฮเปอร์พารามิเตอร์ทั้ง 4 ตัวของโมเดลการสุ่มป่าไม้

2. การสุ่มตัวอย่างแบบละตินไฮเปอร์คิวบ์ (Latin Hypercube Sampling)

ในการสุ่มตัวอย่างแบบละตินไฮเปอร์คิวบ์ จะทำการสุ่มตัวอย่างของไฮเปอร์พารามิเตอร์ในจุดที่แตกต่างกันในเมทริกซ์ดังรูปด้านล่าง ซึ่งสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนเลย คือเราจะต้องกำหนดจำนวนจุดตัวอย่าง (ตัวอย่างในที่นี้ก็คือ ไฮเปอร์พารามิเตอร์) ที่จะต้องถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจำนวนจุดตัวอย่างที่นิยมใช้กันคือ 100 จุดซึ่งอ้างอิงมาจาก Statistichowto และ ผลงานตีพิมพ์ของ Bozkurt et al. และเมื่อเราทำการกำหนดจำนวนจุดตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว จึงทำการสุ่มจุดตัวอย่างลงในแถวและคอลัมน์ในเมทริกซ์ ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็จะมีการจดจำจุดตัวอย่างที่ได้ถูกทำการสุ่มลงไปบนเมทริกซ์แล้ว ซึ่งจะเหมือนกับหมากรุก ที่อยู่บนกระดานโดยไม่มีการสุ่มที่ซ้ำตำแหน่งเดิม กระบวนการนี้จะทำการสุ่มจุดตัวอย่างจนครบตามจำนวนที่เรากำหนดไว้ตอนแรก นอกจากนี้การสุ่มตัวอย่างแบบละตินไฮเปอร์คิวบ์สามารถพิจารณาไฮเปอร์พารามิเตอร์ทั้งหมดพร้อมกันได้ ซึ่งต่างกับการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้งที่จะสนใจเฉพาะไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวเดียวที่ทำการเปลี่ยนค่าไปเรื่อย ๆ เท่านั้น

รูปที่ 1 ตัวอย่างเมทริกซ์การสุ่มตัวอย่างแบบละตินไฮเปอร์คิวบ์ (แหล่งที่มาจาก ผลงานตีพิมพ์ของ Bramerdorfer et al.)

หลังจากที่เราได้รู้จักหลักการของ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้ง และการสุ่มตัวอย่างแบบละตินไฮเปอร์คิวบ์แล้ว ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วมันหานัยสำคัญทางสถิติของแต่ละไฮเปอร์พารามิเตอร์จากไหนละ เพราะทั้ง 2 วิธ๊นี้เป็นเหมือนการสร้างชุดข้อมูลขึ้นมาอย่างเดียว การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)  จึงถูกนำมาใช้เพื่อใช้ในการหานัยสำคัญทางสถิติหลังจากที่ได้ชุดข้อมูลจาก 2 วิธีดังกล่าวแล้ว

การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: ANOVA)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนเป็นการวิเคราะห์เพื่อ ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป (ตั้งแต่ 3 กลุ่ม) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประชากร ซึ่งการวิเคราะห์ความแปรปรวนนี้จะถูกใช้เพื่อระบุระดับนัยสำคัญของไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของแบบจำลอง ระดับนัยสำคัญ (p-value) มาตรฐานที่ใช้ในการทดลองส่วนใหญ่ คือ 0.05 ซึ่งบ่งชี้ว่าหากค่าระดับนัยสำคัญ ของไฮเปอร์พารามิเตอร์น้อยกว่า 0.05 (p-value < 0.05) จะมีความน่าจะเป็นทางสถิติ 99.5% ที่จะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพของแบบจำลอง

เรามาลองของจริงกัน

หลังจากที่ทุกคนได้รู้ถึงหลักการต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของไฮเปอร์พารามิเตอร์แล้ว เราจะทำการยกตัวอย่างเล็กน้อย ในการวิเคราะห์หาความอ่อนไหวของไฮเปอร์พารามิเตอร์สำหรับโมเดลป่าไม้ (Random Forest)  ด้วยวิธีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้ง ร่วมกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนซึ่งเราจะใช้ 4 ไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่นิยมใช้กันของโมเดลการสุ่มป่าไม้ ได้แก่ n-estimator, max depth, min sample leaf และ min sample split และชุดข้อมูลที่จะใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของโมเดล คือข้อมูลการนัดพบแพทย์ เพื่อทำนายว่าผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ตามนัดในครั้งถัดไปหรือไม่ ซึ่งถูกนำมาจาก Kaggle โดยที่ตารางชุดข้อมูลจะแสดงถึงจำนวนฟีเจอร์และจำนวนข้อมูลของชุดข้อมูล และตารางการตั้งค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้งจะแสดงถึงการตั้งค่าของไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่จะใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้ง

ชุดข้อมูลการนัดพบแพทย์
ฟีเจอร์14
จำนวนข้อมูลทั้งหมด110,527
ตารางที่ 2 ชุดข้อมูลที่นำมาทดสอบ

ซึ่งจากที่เราเคยอธิบายไปแล้วว่าการ วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้งจะทำการเปลี่ยนค่าของไฮเปอร์พารามิเตอร์ 1 ตัวที่เรากำหนดไปเรื่อย ๆ โดยที่ไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวอื่น ๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และเราได้กำหนดว่าจำนวนค่าที่เปลี่ยนแปลงคือ 20 ซึ่งหมายความว่า จะมีการสร้างลำดับของตัวเลขจำนวนเต็ม 20 ตัว ตัวอย่างเช่นชุดของการเปลี่ยนแปลงค่า max depth คือ {5, 10, 15, …, 100} โดยที่ค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์อื่น ๆ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ ค่าคงที่สำหรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวอื่น ๆ จะใช้เป็นค่ามาตรฐาน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ที่เคยใช้บ่อย ๆ และอ้างอิงจากหลาย ๆ บทความ เช่น บทความของ Koehrsen และ Meinert จาก towardsdatascience และผลงานตีพิมพ์ของ Yang & Shami

ไฮเปอร์พารามิเตอร์ช่วงของไฮเปอร์พารามิเตอร์ค่ามาตรฐานจำนวนค่าที่เปลี่ยนแปลง
n-estimator(5, 385)10020
max depth(5, 100)1520
min sample leaf(1, 20)520
min sample split(2, 40)1020
ตารางที่ 3 การตั้งค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ของการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้ง

ในขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อที่จะหาว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวไหนสำคัญกับประสิทธิภาพของโมเดลบ้าง ซึ่งตัววัดประสิทธิภาพที่เราใช้ในส่วนนี้คือ ค่าความแม่นยำ (Accuracy) และ f1-score โดยที่ตารางด้านล่างแสดงถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของไฮเปอร์พารามิเตอร์ แต่ละตัวโดยที่ Sig. ในที่นี้หมายถึงไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวนั้นสำคัญต่อประสิทธิภาพของโมเดล ตัวอย่างเช่น n-estimator, max depth, min sample leaf จะมีนัยสำคัญต่อค่าความแม่นยำของโมเดลการสุ่มป่าไม้ในข้อมูลการนัดพบแพทย์ เป็นต้น

ไฮเปอร์พารามิเตอร์ค่าความแม่นยำค่า f1-score
n-estimator Sig
max depth Sig
min sample leaf Sig Sig
min sample split Sig
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนในการทดลองด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทีละครั้งโดยใช้ค่ามาตรฐาน

ไหน ๆ เราก็รู้กันแล้วว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวไหนเหมาะสมที่จะใช้ในการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์สำหรับข้อมูลการนัดพบแพทย์แล้ว เราเลยลองทำการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์เพื่อเทียบผลลัพธ์ของโมเดลการสุ่มป่าไม้ก่อนและหลังปรับดูว่ามันดีขึ้นจริง ๆ ไหม ซึ่งในการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ครั้งนี้เราจะใช้ การค้นหาแบบสุ่ม (random search) และช่วงของไฮเปอร์พารามิเตอร์จากตารางการตั้งค่าไฮเปอร์พารามิเตอร์ ซึ่งเมื่อเราได้ลองปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ดูแล้วผลลัพธ์ของค่าความแม่นยำ และ f1-score ในข้อมูลการนัดพบแพทย์เพิ่มขึ้นจาก 59.48 เป็น 60.3 และ 55.85 เป็น 56.28 ซึ่งแสดงในแผนภูมิด้างล่างนี้ และจากผลดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าค่าความแม่นยำ และ f1-score จากโมเดลการสุ่มป่าไม้นั้นเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าอาจจะเพิ่มราว ๆ ไม่ถึง 1 เนื่องจากข้อมูลที่เรานำมาใช้เป็นข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งถ้าหากเราใช้การปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์กับข้อมูลที่ซับซ้อนมากขึ้น ความต่างของผลลัพธ์ก็จะยิ่งเห็นชัดขึ้น

รูปที่ 2 แผนภูมิเปรียบเทียบผลของค่าความแม่นยำ และ f1-score ก่อนและหลังปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์

นี่ก็เป็นตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของไฮเปอร์พารามิเตอร์ของโมเดลการสุ่มป่าไม้นั่นเอง มาถึงจุดนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วว่า เราจะต้องคัดเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์ตัวไหนที่เหมาะสมสำหรับการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวกับการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์สามารถดูเพิ่มเติมได้จากบทความใน bigdata.go.th ซึ่งจะพูดถึงการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ด้วย การค้นหาแบบกริด (grid search) และ การค้นหาแบบสุ่ม (random search) ซึ่งจริง ๆ แล้วยังมีอัลกอริทึมอื่น ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ได้อีกเช่นกัน

นอกจากนี้เทคนิคการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ยังมีอีกหลายแบบที่น่าสนใจ เช่น ขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค (Particle Swarm Optimization) และขั้นตอนวิธีอาณานิคมมด (Ant Colony Optimization) ซึ่งในโอกาสหน้าเราจะมาทำความรู้จักกันนะครับ

สุดท้ายนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ความอ่อนไหว และเหตุผลที่ต้องใช้ ซึ่งสามารถทำให้ทุกคนนำไปต่อยอดในการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์ให้เข้ากับงานของตัวเองได้ครับ

เนื้อหาโดย ทิติยะ ตรีทิพไกวัลพร

ตรวจทานและปรับปรุงโดย นววิทย์ พงศ์อนันต์ และ ปพจน์ ธรรมเจริญพร

Thitiya Trithipkaiwapon

Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI

Navavit Ponganan

Editor-in-Chief and Senior Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI

Papoj Thamjaroenporn

Former-Editor-in-Chief at BigData.go.th and Senior Data Scientist at GBDi