Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Asst. Prof. Duangjai Jitkongchuen, PhD

Vice President, Manpower Development Division at Big Data Institute (Public Organization), BDI

Publishing Time

Dec 28, 2023 -
Big Data 101

รู้จักกับแผนภูมิเรดาร์และวิธีการสร้างแผนภูมิเรดาร์ (Radar Chart) ในโปรแกรม Tableau

แผนภูมิเรดาร์ (Radar Chart) หรือแผนภูมิใยแมงมุม (Spider Chart) เป็นแผนภูมิสองมิติที่เรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการแสดงภาพข้อมูล (Data Visualization) มีลักษณะแกนพุ่งออกจากจุดศูนย์กลางคล้ายใยแมงมุม โดยแกนทั้งหมดมีการกระจายออกด้วยมุมที่เท่ากันและดึงออกจากกันอย่างสม่ำเสมอ แผนภูมิเรดาร์เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลหลากหลายตัวแปรตั้งแต่สามตัวแปรขึ้นไป โดยเฉพาะตัวแปรเชิงปริมาณ สามารถใช้เปรียบเทียบตัวชี้วัดต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของสิ่งที่กำลังสนใจ ตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่าง ๆ ของพนักงาน             จากภาพตัวอย่าง สมมติว่าบริษัทหนึ่งกำลังจะมีการคัดเลือกพนักงาน เพื่อทำงานด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน (Python) และภาษาอาร์ (R) บริษัทดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิเรดาร์ได้ว่า ควรจะเลือกพนักงาน A...

Dec 13, 2022 -
Movements

การใช้ Data ในการวางแผนฉีดวัคซีนโควิด-19

วัคซีน...คือทางออก เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดครั้งยิ่งใหญ่ของโรค โควิด-19 ไปทั่วประเทศไทย มาตรการใช้อาวุธ และสร้างเกราะป้องกัน คือ เว้นระยะห่าง สวมใส่แมสก์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตลอดเวลากว่าหนึ่งปี ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อการจะเอาชนะสงครามไวรัสนี้ได้ วัคซีน ...คือทางออกที่สำคัญยิ่ง และต้องเร่งฉีดให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยทั้งประเทศ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็น “ศูนย์กลาง” ของ “ความหวัง” และ “ความร่วมมือ” เพื่อให้คนไทยปลอดภัยแข็งแรง นำพาพี่น้องคนไทยได้กลับไปใช้ชีวิตปกติ คืนอ้อมกอดอันอบอุ่นให้กับทุกครอบครัวและนำประเทศไทยให้ก้าวต่อไปสู่อนาคตที่มั่นคง เตรียมการแค่ 3 วัน ระดมทุกข้อมูล...

Nov 5, 2022 -
Movements

Computational Psychology ศาสตร์ใหม่เรียนรู้ใจจากข้อมูล

Computational Psychology คืออะไร คำว่า Computational Psychology ถึงแม้ว่าราชบัณฑิตจะบัญญัติภาษาไทยไว้ว่า จิตวิทยาคอมพิวเตอร์ [1] แต่ผู้เขียนคิดว่าความหมายที่สื่อความได้ดีกว่าน่าจะเป็น จิตวิทยาเชิงคำนวณ คือ การศึกษาจิตวิทยาด้วยกระบวนวิธีการคำนวณและวิเคราะห์จากข้อมูลจำนวนมากต่าง ๆ ที่ผ่านมา การศึกษาด้านจิตวิทยาจะใช้การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือบันทึกจากการทดลอง แล้วนำสถิติมาใช้ในการแปลผลข้อมูลเหล่านั้น ด้วยความที่การแจกแบบสอบถามและการทดลองใช้เวลามาก ต้นทุนสูง ข้อมูลที่เก็บได้จึงมีจำนวนไม่มากนัก อีกทั้งส่วนใหญ่ผู้ถูกศึกษายังจำกัดอยู่ในประชากรกลุ่มเล็ก บ่อยครั้งผลการศึกษาที่ได้มานั้นมักปรับใช้ได้กับบางบริบทเท่านั้น ในวงการวิชาการมีคำกล่าวว่างานวิจัยด้านจิตวิทยาในยุคก่อนนั้นมีความ WEIRD ซึ่งย่อมาจาก Western-Educated-Industrialized-Rich-Democratic เรียกอีกอย่างว่าเป็นงานวิจัยที่ทำกับ ทำโดยและทำเพื่อชาวตะวันตกในประเทศอุตสาหกรรมที่ร่ำรวยและอยู่ในสังคมประชาธิปไตย ทำให้เกิดคำถามว่าผลการศึกษาเหล่านั้นสามารถปรับใช้กับคนได้ทั่วโลกจริงหรือ ทว่าในปัจจุบัน...

Aug 24, 2022 -
Movements

วิเคราะห์ NFT: ความเข้าใจในมูลค่าสินทรัพย์

ตามหลักการแล้ว มูลค่าของ Non-Fungible Token (NFT) หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัวในทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะมองมันอย่างไร โดยเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าของ NFT ชิ้นหนึ่งจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ยังไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้แน่ชัด ( NFT คือ ) ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวคิดของสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะตัว (NFT) ได้กลายเป็นตัวแทนของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่โดดเด่นที่สุดอย่างหนึ่งในยุคนี้ ตามแก่นแท้ของ NFT คือสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้น ซื้อขาย และแลกเปลี่ยนในตลาด Blockchain ส่วนใหญ่ผ่านทางสกุลเงินคริปโต เช่น Ethereum เป็นต้น การผสมผสานเทคโนโลยี...

Jul 3, 2022 -
Movements

เทคนิคการสังเกตรูปภาพหรือวิดีโอใบหน้าที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี DeepFake

เทคนิคการสังเกตรูปภาพหรือวิดีโอใบหน้าที่ถูกดัดแปลงด้วยเทคโนโลยี DeepFake เทคโนโลยี “DeepFake” ได้ถูกนิยามในปี พ.ศ. 2560 เมื่อนักวิจัยได้เริ่มนำโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึก (Deep Neural Networks) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่มาปรับใช้กับการตกแต่งรูปภาพหรือวีดิโอใบหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงการแสดงสีหน้า ท่าทาง หรือแม้แต่คำพูด ในปัจจุบันเทคโนโลยี DeepFake ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นและสามารถตัดต่อรูปภาพและวีดีโอใบหน้าได้โดยง่าย โดยที่ DeepFake สมัยใหม่นั้นต้องการเพียงแค่รูปภาพใบหน้าตรงเพียง 1 ภาพในการดัดแปลงรูปภาพและตัดต่อวีดิโอ และแม้แต่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำได้ โดยวิดีโอที่ถูกดัดแปลงนั้นยังมีความสมจริงจนทำให้การตรวจสอบความถูกต้องของวิดีโอนั้นเป็นไปได้ยาก ซึ่งความสมจริงของวีดิโอเหล่านี้ทำให้เกิดความกังวลต่อความน่าเชื่อถือของสื่อดิจิทัลมากขึ้น รูปภาพที่ถูกตัดมาจากวิดีโอบน YouTube ซึ่งดัดแปลงหนังเรื่อง Terminator ด้วยการเปลี่ยนใบหน้าด้วยโปรแกรม...

Jun 22, 2022 -
Movements

Big Data เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน

Big Data เพื่อส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน                  การเติบโตในภาคอุตสาหกรรมทำให้ความเป็นเมืองมีการขยายตัวมากขึ้น และทำให้พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ถูกปรับเปลี่ยนแปลสภาพจากเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ทางการเกษตร หรือพื้นที่ป่าธรรมชาติไปเป็นพื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า และโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (United Nation) โดย Department of Economic and Social Affairs Population Dynamics ได้จัดทำรายงานการประเมินและการคาดการณ์จำนวนประชากรเมืองและชนบทของประเทศไทย นับแต่ปี ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา โดยพบว่าจำนวนประชากรจากชนบทจะลดลงและเป็นประชากรในเมืองเพิ่มมากขึ้น โดยแสดงดังรูปที่...

May 9, 2022 -
Movements

ระบบการจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติ: สุดยอดคู่มือสำหรับปี 2022 และปีต่อ ๆ ไป

การจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติ ระบบ การจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติ แนวโน้มของ E-commerce ที่เพิ่มขึ้นในปี 2022 ทำให้ การจัดระบบการสินค้าคงคลังอัตโนมัติ เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจ E-commerce การจัดการสินค้าคงคลังเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ E-commerce โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นธุรกิจ E-commerce ที่ใช้กลยุทธ์ทางด้านช่องทางการขายหลายช่องทาง เพราะการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีจะช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการได้ เนื่องจากการจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบงานที่ต้องใช้เวลาในการจัดการ อีกทั้งยังมีกระบวนการต่าง ๆ ที่ยุ่งยากเข้ามาเกี่ยวข้อง การวางแผนการจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้แรงงานคนจึงไม่เหมาะสมอีกต่อไป การใช้เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติจะช่วยในเรื่องการจัดการ ทำให้ประหยัดเวลาและลดโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด ระบบการจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติคืออะไร? ระบบจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติเป็นเหมือนห้องเครื่องที่จะคอยบริหารจัดการกระบวนการจัดการสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โดยจะช่วยให้ผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งสามารถจัดการสินค้าคงคลังได้แบบ Real-time ทำให้สามารถใช้เวลาและให้ความสนใจไปกับงานที่สำคัญอื่น ๆ...

Apr 18, 2022 -
Movements

5 ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงโดย AI และการวิเคราะห์ข้อมูล

5 ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงโดย AI และการวิเคราะห์ข้อมูล เหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอดคิดไม่ได้ว่าวิธีแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นจะต้องมีความซับซ้อนเพียงใด แต่ AI และการวิเคราะห์ข้อมูล กลับมีบทบาทสำคัญในการช่วยวิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้จากการที่ผู้นำทั้งฝ่ายรัฐบาลและอุตสาหกรรมล้วนแข็งแกร่งขึ้นเพราะมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ และในตอนนี้ เราได้สรุปความท้าทายทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ใน 5 ด้าน ที่ AI และการวิเคราะห์ข้อมูล จะสามารถมาช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้ ดังนี้ 1....

Mar 5, 2022 -
Movements

กรมพัฒนาที่ดินกับการใช้ Data science ในการดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักและเข้าใจดินในพื้นที่ของตนเอง ผ่านคำแนะนำในการจัดการดินที่เหมาะสมและรวดเร็วโดยอาศัยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวทางกรมฯ จึงเปิดรับเกษตรกรที่สนใจหรือต้องการรับความช่วยเหลือผ่านโครงการที่ชื่อว่า “บัตรดินดี” บัตรดินดี: บัตรประจำตัวแปลงเกษตร บัตรดินดี หรือชื่อเต็มๆ ว่า “โครงการบริหารจัดการดินเชิงรุกแก่เกษตรกรรายแปลงผ่านบัตรดินดี” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ให้ได้รับการบริการด้านดินอย่างใกล้ชิด ประมวลผลปัญหาการเกษตรในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำการจัดการดิน โดยกรมพัฒนาที่ดินได้มีการรวบรวมคลังข้อมูลดินของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการจัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ในการนี้ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมมือกับ GBDi เพื่อเสริมสร้างการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้เข้าใจลักษณะข้อมูลของโครงการดังกล่าว และสามารถนำข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้สำหรับการวางแผน ต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสมัครสมาชิกบัตรดินดี รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลภาพรวมบัตรดินดี รูปที่...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.